Kære medlem, du indkaldes hermed til
Generalforsamling i Kunstakademiets Kunstforening 

  

Torsdag d. 12. september 2019 kl. 16.30

På Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Bygning 90 – auditorie 15 ( = lokale 1.20) i stueetagen ud mod vandet.
Fabrikmestervej 10
1438 København K

PROGRAM
16.30 Velkomstdrink og gennemsyn af værker
17.00 Generalforsamling med efterfølgende bortlodning af værker
19.00 Middag (husk tilmelding)  

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab (uddeles ved generalforsamlingen).

5. Behandling af indkomne forslag - forslag der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen senest 8. dage inden generalforsamlingen (mail til: kunstforeningen@kadk.dk)

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1-2 suppleanter for 1 år: Bestyrelsen opfordrer særligt medlemmer fra Designskolen til at stille op, så alle skolerne så vidt muligt er repræsenteret.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Anders Hermund - villig til genvalg
Daniel Tissot Skafte - villig til genvalg
Marianne Schou – afgået ved døden
Suppleanter på valg: Anne-Mette Hagberg

7. Valg af revisor

8. Evt.

BORTLODNING
Efter generalforsamlingen er der bortlodning af indkøbte værker. Ca. 1 uge før generalforsamlingen udsender bestyrelsen liste over de værker, der bortloddes samt fuldmagt. Bemærk at fordelingen af de indkøbte værker blandt medlemmerne sker ved lodtrækning. Ikke tilstedeværende medlemmer kan, via en fuldmagt med en prioriteret liste over ønskede værker, vælge vundet kunst. Bestyrelsen henstiller til medlemmerne at fuldmagt så vidt muligt gives til en kollega eller bekendt, der deltager på generalforsamlingen. Er dette ikke mulig kan fuldmagt gives til et bestyrelsesmedlem. Der vil ikke blive reserveret værker til medlemmer, der ikke er til stede eller ikke har afgivet fuldmagt (jf. §6 i foreningens vedtægter).

SPISNING
Efter bortlodningen serverer foreningen et let måltid. Der kan købes vin til 50,- der betales kontant med lige penge eller med MobilePay.

TILMELDING
Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig. Tilmelding til spisning er nødvendig af hensyn til madbestilling, og skal ske til kakunst@kadk.dk senest mandag d. 9. september kl. 12.00.

BILAG

Kort 
Værkliste 
Fuldmagt