Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af 6 medlemmer og 1 suppleant; medlemmerne vælges på skift for 2 år og suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer foruden formanden er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Alle medlemmer af foreningen har mulighed for at stille op til bestyrelsen.


Bestyrelsen valgt 12. september 2019, konstitueret 2. oktober 2019

Birte Klithøj, formand birte@klithoj.dk
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, pensioneret.

Pontus Kjerrman pontus@kjerrman.dk
Kunstakademiets Billedkunstskoler

Dorte V. P. Sommer dvp@kadk.dk
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Konservatorskolen

Daniel Tissot Skafte, kasserer daniel.skafte@kadk.dk
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen

Anders Hermund, kommunikation anders.hermund@kadk.dk
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen

Anne-Sophie Meisner, web aslmeisner@gmail.com
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Karen Harsbo, suppleant
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Anne Mette Hagberg, suppleant
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen

May-Britt Jepsen
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen