Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af 6 medlemmer og mindst 1 suppleant; medlemmer vælges på skift for 2 år og suppleant(er) for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer foruden formanden er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Alle medlemmer af foreningen har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen valgt 21. september 2023, konstitueret 25. oktober 2023

May-Britt Jepsen, kasserer mjep@kglakademi.dk
Det Kongelige Akademi

Sidsel Nygård, forperson snyg@kglakademi.dk
Det Kongelige Akademi

Silas Emmery, semm@kglakademi.dk
Det Kongelige Akademi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Oskar Koliander, oskar.koliander@kunstakademiet.dk
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Karina Mose, kmose@kglakademi.dk
Det Kongelige Akademi

Heidi Bergstedt hebe@kglakademi.dk
Det Kongelige Akademi

Line Klitbo, suppleant lkli@kglakademi.dk
Det Kongelige Akademi

Ditte Jessingsuppleant hebe@kglakademi.dk
Det Kongelige Akademi

Anne Sckotz suppleant anne.sckotz@kunstakademiet.dk
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler