Vær opmærksom på foreningens vedtægter, § 6 ’Indkøb og fordeling’ i forbindelse med bortlodning:
 
”Bestyrelsen foretager indkøb af kunst. Fordeling blandt medlemmer af åretsindkøbte kunst sker ved lodtrækning. Ikke tilstedeværende kan via fuldmagt vælge vundet kunst. Der vil ikke blive reserveret værker til medlemmer, der ikke er til stede eller ikke har afgivet fuldmagt.
 
For at deltage i lodtrækningen skal man have været medlem i mindst 3 måneder. Medlemmer der er mere end 3 måneder i kontingentrestance kan ikke deltage i lodtrækningen.
 
Efter den ordinære bortlodning af årets indkøb kan der være en lodtrækning af ekstrapræmier. Disse kan kun vindes af medlemmer, der er til stede og som ikke har vundet ved den ordinære udtrækning de sidste 4 år og på den igangværende generalforsamling.”
 
I forbindelse med udsendelse af værkliste til den årlige bortlodning udsendes der også tilhørende fuldmagt.