Hvem kan blive medlem?

Du kan blive medlem af Kunstakademiets Kunstforening hvis du er eller har været ansat på Kunstakademiets Billedkunstskoler eller Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design og Konservering. Du har altså mulighed for at fastholde dit medlemskab, hvis du skifter job eller går på pension.

 

Hvad får jeg ud af at være medlem?

  • Mulighed for at deltage i forskellige arrangementer i årets løb – besøg på udstillingssteder, små gallerier samt hyggeligt samvær med kollegaer fra Kunstakademiet, som du ellers sjældent træffer.
  • Mulighed for at vinde et kunstværk el.lign. i forbindelse med den årlige bortlodning af kunstværker, der finder sted i forlængelse af generalforsamlingen. 

 

Hvad koster det at være medlem?

  • Medlemskab koster 60 kr. om måneden, 30 kr. om måneden hvis du er pensionist.
  • Kontingentet opkræves automatisk på din lønseddel, såfremt du er ansat på en af Kunstakademiets skoler.
  • Såfremt du er pensionist eller tidligere ansat, indbetales kontingentet én gang årligt pr. 1. september via bankoverførsel til Danske Bank Reg: 1551 Konto: 4310128678

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Hvis du vil være medlem, skal du skrive en mail til kakunst@kglakademi.dk
Du skal i mailen oplyse:

  • Navn.
  • E-mail adresse.
  • Ansættelsesforhold/ansættelsessted på Kunstakademiet.
  • At du er indforstået med at der bliver trukket 60 kr. om måneden fra din løn.
  • Eller at du er pensionist eller tidligere ansat og indbetaler kontingentet én gang årligt pr. 1. september via bankoverførsel til Danske Bank Reg: 1551 Konto: 4310128678

 

Hvordan kommer Kunstforeningen i kontakt med mig?

Bestyrelsen udsender invitationer til arrangementer via e-mail. Det er derfor vigtigt, at vi har din aktuelle e-mail adresse.