Hvem kan blive medlem?

Du kan blive medlem af Kunstakademiets Kunstforening hvis du er eller har været ansat på Kunstakademiet, eller hvis du er ansat ved andre af Kulturministeriet institutioner med tilknytning til Kunstakademiet. Du har altså mulighed for at fastholde dit medlemskab, hvis du skifter job eller går på pension.

 

Hvad får jeg ud af at være medlem?

 • Mulighed for at deltage i forskellige arrangementer i årets løb – besøg på udstillingssteder, små gallerier samt hyggeligt samvær med kollegaer fra Kunstakademiet, som du ellers sjældent træffer.
 • Mulighed for at vinde et kunstværk el.lign. i forbindelse med den årlige bortlodning af kunstværker, der finder sted i forlængelse af generalforsamlingen.
 • Du kan købe udgivelser fra Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag med 30% rabat.

 

Hvad koster det at være medlem?

 • Medlemskab koster 60 kr. om måneden, 30 kr. om måneden hvis du er pensionist.
 • Kontingentet opkræves automatisk på din lønseddel, såfremt du er ansat på en af Kunstakademiets skoler.
 • Såfremt du er pensionist eller tidligere ansat, opkræves kontingentet én gang årligt.

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Hvis du vil være medlem, skal du skrive en mail til kunstforeningen@kadk.dk
Du skal i mailen oplyse:

 • Navn.
 • E-mail adresse.
 • Ansættelsesforhold/ansættelsessted på Kunstakademiet.
 • At du er indforstået med at der bliver trukket 60 kr. om måneden fra din løn.
 • Eller at du er pensionist eller tidligere ansat og skal opkræves årligt kontingent.

 

Hvordan kommer Kunstforeningen i kontakt med mig?
Bestyrelsen udsender invitationer til arrangementer via e-mail. Det er derfor vigtigt, at vi har din aktuelle e-mail adresse.